Tietosuojaseloste

Rekisteri- / tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

TRIO Group Oy
Laserkatu 1b
53850 Lappeenranta
Y-tunnus: 2935974-6

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Joona Turunen
Sähköposti: joona.turunen(ät)triogroup.fi

3. Rekisterin nimi

Lahjakorttiverkkokaupan asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Asiakasrekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu kuluttaja-asiakkaiden ja yritysasiakkaiden asiakkuussuhteeseen TRIO Group Oy:n sekä TRIO Group Oy:n verkkokauppa-alustaa käyttävän palveluntarjoajan (esim. keilahalli, jonka lahjakortteja myydään) väliseen asiakas- ja yhteistyösuhteeseen.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on asiakkaan tekemien tilausten käsittely ja asiakkaan ostaman palvelun mahdollistaminen.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaista seuraavia henkilötietoja:
– Etu- ja sukunimi & mahdollisen organisaation nimi
– Puhelinnumero
– Sähköpostiosoite /-osoitteet, joihin tilausvahvistus ja/tai tuote voidaan toimittaa
– Tilausta koskevat mahdolliset lisätiedot, joita asiakas voi syöttää
– Tieto siitä, jos asiakas on antanut suostumuksen sähköiseen suoramarkkinointiin (markkinointi sähköpostitse) + IP-osoite

7. Mistä henkilötiedot saadaan

Lähteenä on rekisteröity itse.

8. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät

Tiedot on tallennettu Googlen palvelimille, joka täyttää EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

TRIO Group Oy ei luovuta tietoja ulkopuoliselle taholle. Järjestelmää käyttävä palveluntarjoaja (esim. keilahalli, joka tarjoaa lahjakorttejaan palvelussa) käyttää järjestelmän tietoja nimenomaiseen tarkoitukseen, eikä luovuta niitä kolmannelle osapuolelle. Kyseinen palveluntarjoaja voi käyttäa tietoja sähköpostitse lähetettäviin uutis- ja tarjouskirjeisiin, mikäli asiakas hyväksyy tämän erikseen.

9. Henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja säilytetään ja käsitellään Google Cloud:n palvelimilla. Google Cloud täyttää EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset henkilötietojen käsittelystä.

10. Henkilötietojen säilytysaikaa koskevat kriteerit

Henkilöä koskevat tilaustiedot tuhotaan automaattisesti viiden vuoden (60 kk) kuluttua tilauksen toimittamisesta. Viiden vuoden säilytysaika turvaa myös esimerkiksi neljä (4) vuotta voimassa olevien sarjalipputuotteiden voimassaolon tarkistamisen.

11. Rekisteröidyn oikeuksista

Rekisteröidyllä on pääsääntöisesti oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskee.

Rekisterinpitäjän on rekisteröidyn pyynnöstä poistettava rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin.

12. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

13. Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 2 mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tai muu rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostilla tai postitse. Pyynnössä tulee olla rekisteröidyn allekirjoitus.

Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskee.

Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön tekijää todistamaan henkilöllisyytensä virallisesta henkilöllisyystodistuksesta tai muulla luotettavalla tavalla, sen varmistamiseksi, että henkilötietoja ei rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyen luovuteta muulle kuin rekisteröidylle itselleen.

Takaisin